Podešavanja

Medicinska škola Kruševac

Nalazite se ovde: Po?etak » O školi » Škola danas
sreda, 20 nov 2019
Greška
  • XML Parsing Error at 1:664. Error 9: Invalid character

El. pošta Štampa PDF

Medicinska škola danas je savremena, moderna škola koju poha?a nešto manje od 800 u?enika, raspore?enih u 24 odeljenja i 6 obrazovnih profila.  U?enici ove škole sti?u neko od zvanja: medicinska sestra – tehni?ar, fizioterapeutski tehni?ar, farmaceutski tehni?ar, zubni tehni?ar, ginekološko akušerska sestra, medicinska sestra – vaspita?.

Nastava se realizuje u pristojnom u?ioni?kom prostoru i dobro opremljenim kabinetima za realizaciju vežbi iz odgovaraju?ih stru?nih predmeta.

Obrazovno vaspitni proces realizuje 62  profesora i 12 spoljnih saradnika. Škola ima i pedagoga, psihologa i bibliotekara.

U školi organizovano radi 8 sekcija kroz koje u?enici zadovoljavaju svoja interesovanja. Najve?i broj u?enika zastupljen  je u sportskim sekcijama: fudbal, košarka, odbojka, atletika.  Najzanimljivija je sekcija za prvu pomo? i realisti?ki prikaz povreda.  Skoro svake godine ?lanovi literalne sekcije osvajaju nagrade na literalnim konkursima. ?lanovi dramske sekcije su zaduženi za organizovanje manifestacija, pozorišnih predstava i obeležavanje važnih datuma u radu škole. U?enici koji žele da prošire i prodube znanje iz engleskog jezika to rade  u okviru sekcije za engleski jezik.

Razli?ite ideje vezane za život i rad u?enika se ostvaruju kroz u?eni?ki parlament. U?enici Medicinske škole su posebno aktivni u parlamentu na gradskom nivou u razli?itim aktivnostima koje imaju za cilj  prevenciju i zaštitu zdravlja mladih.

U?enici  uzimaju u?eš?e na takmi?enjima u organizaciji Ministarstva prosvete i ostvaruju zapažene rezultate. Prošle školske godine  13 u?enika škole je osvojilo  prvo, drugo ili tre?e mesto na opštinskom odnosno okružnom takmi?enju.

I ove školske godine planirane su ekskurzije za sva ?etiri razreda. U?enici  prvog i drugog razreda  svoju ekskurziju realizuju  u zemlji, tre?i razred ?e uživati na petodnevnoj ekskurziji u Gr?koj , a u?enici završnog razreda obi?i ?e zemlje srednje Evrope.

Solidarnost je jedan od osnovnih ciljeva vaspitanja u školi. Svake godine veliki broj u?enika u?estvuje u akcijama dobrovoljnog davanja krvi i drugim  humanitarnim akcijama. U tom smislu, Medicinska škola je prepoznatljiva  u Kruševcu i po organizaciji Vaskršnje izložbe koju pripremaju u?enici škole a koja ima humanitarni karakter – sav prihod od ove prodajne izložbe namenjen je podršci izle?enju onih u?enika koji imaju zdravstvene probleme.  Ujedno, to je prilika da u?enici ispolje svoju kreativnost.