Podešavanja

Medicinska škola Kruševac

Nalazite se ovde: Po?etak
petak, 18 jan 2019
Greška
  • XML Parsing Error at 1:664. Error 9: Invalid character

El. pošta Štampa PDF

predavanje1U organizaciji Gradske uprave Kruevca i Drutva za borbu protiv karcinoma, ju?e je u optinskoj sali odrano predavanje pod nazivom ,,Zna?aj preventivnih pregleda za zdravlje ene. Predavanje je odrao onkolog dr Zoran Gaji?. Predavanje je organizovano u cilju podizanja svesti o malignim bolestima i zna?aju prevencije, u okviru kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad enama koja po?inje 25. novembra. Ovo je samo jedna u nizu planiranih zajedni?kih akcija, isti?e pomo?nica gradona?elnika za drutvene delatnosti Slobodanka Miladinovi?. Predavanje je izazvalo veliko interesovanje. Prisustvovali su ?lanovi Gradske uprave, direktorka krueva?kih vrti?a, ali i u?enici Ekonomske i Medicinske kole. Prisutne su pozdravili gradona?elnik i pomo?nica gradona?elnika, Bratislav Gai? i Slobodanka Miladinovi?. Pri govoru, gradona?elnik je podrao ovu i sve slede?e akcije, a njegova pomo?nica je izjavila: ,, Medicinska kola je vrlo bitna!

Zaklju?ak ovog predavanja bio je:
Naj?e?e maligne bolesti kod ena su karcinom dojke, materice i debelog creva. Prevencija i rano otkrivanje svih vrsta karcinoma su najzna?ajniji u borbi protiv ove bolesti koja je druga po smrtnosti kako u svetu tako i kod nas. isti?e dr Gaji?.