Podešavanja

Medicinska škola Kruševac

Nalazite se ovde: Po?etak
sreda, 20 nov 2019
Greška
  • XML Parsing Error at 1:664. Error 9: Invalid character

Predavanje o samovrednovanju

El. pošta Štampa PDF

U Medicinskoj koli Kruevac u dva termina i to dana 26.10.2012. i 21.12.2012. godine, sa po?etkom u 12:45h, u Kabinetu za Informatiku, odrana su predavanja pod nazivom: Samovrednovanje, portfolio, ostvarenost standarda kvaliteta rada ustanove. Na predavanju su prezentovane slede?e teme: - Samovrednovanje za ustanove u stru?nom obrazovanju - Standardi kvaliteta rada obrazovno-vaspitnih ustanova - Od samovrednovanja do portfolija za nastavnike i stru?ne saradnike Predavanja su u okviru aktivnosti Tima za samovrednovanje pripremile i prezentovale psiholog Jelica Dimi? i predmetni nastavnik Dragana Zari?. Cilj predavanja je da se kolege upoznaju sa principima koji se nalaze u osnovi samovrednovanja, kako bi sprovodili efektivno samovrednovanje i planirali poboljanja u svom radu. Prisutne kolege su aktivno u?estvovale u diskusiji i analizirale mogu?nost za primenu u sopstvenoj praksi to je dodatno uticalo na kvalitet odranih predavanja. Materijal sa predavanja moete preuzeti:

Samovrednovanje

Portfolio

Standardi

Nastava i u?enje