Podešavanja

Medicinska škola Kruševac

Nalazite se ovde: Po?etak
četvrtak, 17 okt 2019
Greška
  • XML Parsing Error at 1:664. Error 9: Invalid character

El. pošta Štampa PDF

Danas, 16.03.2013. godine, u Tehni?koj koli u Kruevcu odrano je optinsko takmi?enje u poznavanju srpskog jezika i kulture govora. Kao i svake godine, i u?enici Medicinske kole odazvali su se pozivu i dali svoj doprinos irenju kulture govora. Na takmi?enju su u?estvovali slede?i u?enici:

u prvom razredu - Risti? Jovana, Milosavljevi? Marta, ?akovi? Lazar, Jovanovi? Branislav, Luki? Milica, Tomi? Tijana, Radivojevi? Emilija, Peri? Miljana, Pei? Kristina i Ili? Anica.

u drugom razredu - An?ela Mladenovi?, Vladimir ?or?evi?, Jovan Novakovi? i Andrija Blaevski;

u tre?em razredu - Lazi? Sanja, Antonina Vu?kovi? i Filip Stevanovi?;

u ?etvrtom razredu - Divna Dedinac, Marija Petkovi?, Veljkovi? Tamara, Milutinovi? Aleksandra, Stevanovi? Jovana, Tomi? Marija i Bi?anin Ana.

Na okruno takmi?enje, koje ?e biti odrano 20. aprila, plasirali su se: Divna Dedinac, Marija Petkovi?, Veljkovi? Tamara, Risti? Jovana, Jovanovi? Branislav, Luki? Milica, Milosavljevi? Marta i Djokovi? Lazar. Ove u?enike posebno pohvaljujemo, a sve ?estitke upu?ujemo i ostalim u?esnicima koji su "izali na crtu" svojim vrnjacima iz Ekonomske, Tehni?ke kole i Gimnazije.