Novi obrasci za planove nastavnika

sreda, 20 avgust 2014 16:10 administrator
Štampa

Od ove školske godine će se primenjivati novi obrasci za planove nastavnika. Obrasce možete preuzeti sa sledećih linkova.

Priprema za nastavni čas, novi program ( I godina ),

Priprema za nastavni čas, stari program,

Operativni plan, novi program,

Operativni plan, stari program,

Godišnji plan, novi program,

Godišnji plan, stari program.