II-1

sreda, 10 oktobar 2012 12:12
Štampa

II-1 je odeljenje medicinskih sestara-tehničara.

Odeljenjski starešina je Korać Vukman.