ponedeljak, 15 avgust 2011 07:02 administrator
Ĺ tampa

Od 1948. goidne kada je osnovana, kroz Medicinsku školu je prošlo mnogo u?enika. Danas, škola ima 26 odeljenja. Od toga su 14 odeljenja medicinske sestre-tehni?ari, 4 odeljenja fiziotarapeutski tehni?ari, 4 farmaceutski tehni?ari, 2 odeljenja medicinske sestre-vaspita?i i 2 odeljenja zubni tehni?ari. Njihovo školovanje traje 4 godine uz odre?ene stru?ne predmete i prakti?nu nastavu, što im predaju profesori, me?u kojima su i doktori. Sve o informacije o školovanju odre?enih smerova možete pogledati u odeljku naši smerovi.

/div>