Rašić Maja

petak, 14 decembar 2012 12:37 Sanja
Štampa

Rašić Maja je nastavnik praktične nastave na smeru medicinska-tehničar.

Vodi vežbe iz interne medicine u odeljenjima III-1, III-2, III-3, IV-1,IV-2 i IV-3.