Izmenjeni raspored-sreda kao ponedeljak

utorak, 15 januar 2013 20:29 administrator
Štampa

Podse?amo da se u sredu, 16.1.2013. godine, prvog radnog dana posle raspusta,  teorijska nastava odvija po rasporedu od ponedeljka, a vebe po uobi?ajenom rasporedu. Ostali dani u nedelji imaju nepromenjen raspored. 


 

>