petak, 07 novembar 2014 19:03 administrator
Štampa

 

Danas je na zatvorenim bazenima u Kruevcu odrano okruno takmi?enje u plivanju. Zapaene rezultate ostvarili su nai u?enici i to, prvo mesto i plasman na Republi?ko takmi?enje ostvarila je Danica ?oki?, u?enica IV-4, Marko Radi?evi? IV-4, drugo mesto i takodje plasman na republi?ko takmi?enje i Duan Jeremi?, u?enik I-1, osvoiio je tre?e mesto. U?enike je vodio prof. fizi?kog vaspitanja Aleksandar Mateji?.