Maskenbal

utorak, 02 april 2013 07:35 Marijana Lazarevic
Štampa

Prvoaprilski maskenbal je nastao 2005. godine zahvaljuju?i nekolicini u?enika koji su na taj na?in eleli da ispolje svoju kreativnost. Kao i svake godine u?enici se maskiraju grupno ili pojedina?no u ono to ele, pa imamo razne maske, kao to su vojni?ke uniforme, likove iz popularnih serija i tako dalje. Pogledajte ta su ove godine osmislili nai u?enici.