Korisni linkovi

utorak, 14 februar 2012 15:48 administrator
Štampa

Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije http://www.mpn.gov.rs

Grad Kruevac http://www.krusevac.rs/

Centar za stru?no usavravanje Kruevac http://csu.edu.rs/

Zavod za unapre?ivanje obrazovanja i vaspitanja http://www.zuov.gov.rs/

Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja http://www.ceo.edu.rs

Zdravstveni centar Kruevac http://www.zckrusevac.org.rs

Specijalna bolnica Ribarska Banja http://www.ribarskabanja.rs/

Apoteka Kruevac http://www.apoteka-ks.com

Predkolska ustanova "Nata Veljkovi?" Kruevac http://www.nataveljkovic.edu.rs/